Spring naar de inhoud

Schoolreis

Jaarlijks organiseren wij schoolreizen voor alle groepen.  

Aan de schoolreizen zijn kosten verbonden, deze kosten kunt u vinden in de Schoolgids van de school. 

In de schoolgids staat de wijze waarop wij het geld voor de schoolreis innen. Ook staat daarin opgenomen hoe ouders met een smalle beurs een beroep kunnen doen op gelden van de gemeente.  

samen uniek