Spring naar de inhoud

De Ouderraad is een groep ouders die de leerlingen, het team en de schoolleiding ondersteunen ten aanzien van allerlei schoolse activiteiten. 

De leden van deze ouderraad (OR) organiseren samen met het team diverse activiteiten voor leerlingen en ouders. Enkele leden van de ouderraad zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdragen, schoolreisgelden en opbrengsten verkregen vanuit diverse acties (bijv. oud papier). Om dit goed te borgen is een Stichting Derdengelden opgericht. De penningmeester van de OR beheert de gelden en is verplicht jaarlijks verantwoording over de jaarrekening af te leggen aan alle ouders. Naast de (G)MR en de OR biedt onze school nog vele andere manieren waarop ouders kunnen participeren.  

Hierbij valt te denken aan:  

  • Het verrichten van hand- en spandiensten  
  • Werkgroep verkeer  
  • Verkeersbrigadiers  
  • Luizenouder  
  • Mediatheekouder  
  • Hulp bij activiteiten en vieringen  
  • Begeleiden bij schoolreizen en schoolkampen 

Ouders kunnen zich aanmelden voor de ouderraad, tevens kunnen ouders aangeven de ouderraad te willen ondersteunen bij verschillende activiteiten.  

OR

samen uniek