Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.  

Verdere informatie over de ouderbijdragen kunt u vinden in de Schoolgids van onze school. 

Ouderbijdrage 

 

samen uniek