Spring naar de inhoud

Kinderopvang

Onze school heeft inpandig Kinderdagopvang en BSO NiNi. Het kunnen bieden van kinderopvang, aansluitend op de schooltijden, is voor veel ouders van belang. Wij ervaren ook de voordelen van de samenwerking met de kinderopvang. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Wij hebben samenwerkingsafspraken met kinderopvang en BSO NiNi. Met deze organisatie dragen wij zorg voor een goede overdracht en een doorgaande lijn.

Onze ambitie is om als school door te groeien naar een kind-centrum, waarin we onder één dak, naast kinderdagopvang en voor- en naschoolse opvang, ook voorschool aanbieden. Mocht u vragen hebben over de kinderdagopvang en/ of BSO, dan kunt u contact opnemen met Nina Nieuwenweg door te mailen naar:

kinderdagverblijfnini@outlook.com

In Tweede Exloërmond zijn ook gastouders die leerlingen van onze school opvang bieden. Ook met deze ouders worden warme contacten onderhouden. Ouders zijn vrij in de keuze.

samen uniek