Spring naar de inhoud

Kinderopvang

Het kunnen bieden van kinderopvang, aansluitend op de schooltijden, is voor veel ouders van belang. Wij ervaren ook de voordelen van de samenwerking met de kinderopvang. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. 

Wij hebben goede samenwerkingsafspraken met de verschillende kinderopvang organisaties in de buurt voor de voor- en naschoolse opvang. Ouders zijn vrij in de keuze. Met alle organisaties dragen wij zorg voor een overdracht en een doorgaande lijn.

Onze ambitie is om als school door te groeien naar een kindcentrum, waarin we onder één dak voor- en naschoolse opvang bieden, evenals peuteropvang.  

samen uniek