Als een leerling niet aanwezig kan zijn door ziekte, kunt u uw zoon of dochter afmelden tussen 8.00 uur en 8.15 uur via 0599 671925 of u kunt appen naar 06 33873070. De schoolleider zal zorgdragen voor de afmelding van uw kind bij de leerkracht.

Wij verzoeken u ziekmeldingen niet door te geven via de e-mail.