Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 

8.30 uur – 14.00 uur 

De kinderen van groep 1 – 2 zijn op vrijdagmiddag vrij, zij gaan op vrijdag tot 12.00 uur naar school.  

De kinderen worden ’s morgens om 8.25 uur door de juf of meester met pleindienst naar binnen geleid.
We beginnen met lesgeven om 8.30 uur. 

De pauze: 

Elke dag is er ’s morgens van 10.10 uur tot 10.15 uur fruit eten in de klas. Aansluitend is van 10.15 uur tot 10.30 uur de pauze. 

Van 12.00 uur tot 12.15 uur eten de leerlingen hun lunch in de klas. Aansluitend is van 12.15 uur tot 12.45 uur de middagpauze. 

De leerlingen gaan naar buiten om te spelen onder toezicht van de leerkrachten.
Alle groepen spelen gelijktijdig op het plein, we hebben een onderbouw- en bovenbouwplein.