Onze school valt onder samenwerkingsverband 22.02. In onze schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en het Intern Zorgplan staat uitgebreid beschreven hoe we omgaan met Passend Onderwijs

 

Schoolondersteuningsprofiel